Serbian Lessons and Exercises


SES 1 - Describing Photos

SES 1 - Describing Photos

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
PRVA SLIKA
1. Ovo devojka. Ona je Srbiji. Sada u Zemunu.
2. Ona foto aparat.
3. Ima 25 .
4. Njena jakna zelena. jakna je crna.

DRUGA SLIKA
5. Na ovoj slici noć. Vidim crkvu.
6. Ovo Crkva Svetog Marka.
7. Crkva 16 prozora.

TREĆA SLIKA
8. Ovo novi grad. Ovo stari grad.
9. Ovaj grad nalazi u Srbiji.
10. Ljudi žive ovde.

ČETVRTA SLIKA
11. Ovo životinje. One žive prirodi.
12. Ovo jeleni. su lepi.

PETA SLIKA
13. Ovo kukuruz. Kukuruz je žute .
14. Pet komada 100 dinara.
15. Kukuruz skup u Srbiji. je.

ŠESTA SLIKA
16. Vidim ženu pijaci.
17. Ona kupuje .
18. Paprike 90 dinara.

SEDMA SLIKA
19. Ovo sarmice. su ukusne.
20. Da možeš da napraviš sarmice? Ne ..

OSMA SLIKA
21. Ovo Srbija. Ovo Francuska.
22. Ovo je Ajfelova kula. Ispred je